top of page
Image by Veri Ivanova

VÅRE TJENESTER

Vi i Vinstra Begravelsesbyrå kan være behjelpelig med:

-Levering av kiste og utstyr i kisten
-Stell av den døde og nedlegging i kisten
-Kjøring fra dødssted til seremonisted
-Avtale tid og sted for begravelse eller bisettelse
-Ordne nødvendige offentlige papirer
-Utforming og bestilling av dødsannonse i avisen
-Trykke salmehefte
-Blomsterbestillinger
-Pynting av kirken og bistand under seremonien
-Minnesamvær
-Transport av kiste i inn og utland
-Gravmonumenter

-Minnebok

Priser fra kr. 15.500,- (eks. mva.)
lise.jpg
bottom of page